Lända

Old Swedish Dictionary - lända

Meaning of Old Swedish word "lända" (or lænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lända Old Swedish word can mean:

lända (lænda)
1) komma till land, landa. j cAlmarna tenkte han at lende Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7247. " vid grabrödra holm the forst lände" ib 5157. " han seglar aastadh och wiil i ryzelandh lända" ib 3: 4121. " her ländehä oc nokre aff kongenss parthy met iij skib ythersst i skeren" FM 126 (1501).
lända (lænda)
2) lånda, anlända, komma. then herran som ther lände Al 607. " widh thz östra haffwith monde han lända" ib 8804. " sidah han j wärend lende" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8755. ib 2438, 3: 2683, 2957, 3581, 3942. sidhan han (pilen) ländir j maAlit Su 236. - Jfr landa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lända may have also been written as lænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lenna RK 3: 3581.
  • lenne ib 3942. pres. -ir.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back