Landganger

Old Swedish Dictionary - landganger

Meaning of Old Swedish word "landganger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landganger
landgång, landstigning (i fientligt syfte). " göra landgong" RK 2: 7571. " giorde landgang ved pathe" BSH 5: 96 (1506). " giordo landgang in pa systra holm" ib 167 (1507). Jfr lands ganger.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • landgonger )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᚵᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back