Landskap

Old Swedish Dictionary - landskap

Meaning of Old Swedish word "landskap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

landskap
landskap, land. SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). " j KLemming. 1862.">Allom thännom forsagdhom häradhom oc landzskapom" BYH 1: 178 (1377). nidhri fiollo KLemming. 1862.">Al thäs landzskapsins (provinciæ) afgudh KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. kom i thz landzskapit som cKLemming. 1862.">Alladhis cesarea philippi ib 118. " the skullo fara lankt KLemning. 1860. SFSS.">Bort i annat landskap (in terram longiquam)" ib 12. " i landzskapi thy som parthia heter" KLemming. 1860.">Gr 259. " i syria rike ärw flere lanzskap" Lg 217. Lg.">Bil 590, 594. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 57 (142, 62), 68 (167, 75), 68 (168, 75). KL 156, 162. RK 1: 2979. KLemming. 1862.">Al 3926, 5708, 7667, 8757, 8790, 9535, 9618. Lg 37, 45. MB 2: 32. - nation folk? swa är hwar honum kär oc thäkker i hwarie släkt oc landzskape (in omni gente) som han är gudhlikin oc hawer gudz rätzl MB 1: 446. " sidhan the wordho swa marghe, at the matto heta et folk oc et landskap" ib 455. " tädhan fore the til eth landzskap som kKLemming. 1862.">Allas gens scitarum" ib 2: 317. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 57 (143, 62), 63 (157, 69), 75 (185, 82). - Jfr lands lagh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • landzskap.
  • lanzskap.
  • landskapp Bil 590.
  • lika med sing. lanzskpaer Lg 45),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚦᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back