Längia

Old Swedish Dictionary - längia

Meaning of Old Swedish word "längia" (or længia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

längia Old Swedish word can mean:

längia (længia)
1) förlänga. " han vil äfte sinum skipaþum dom Al þing hafa langiä älla stäkia" Bir 4: (Avt) 185. ib 2: 261. " han länger sit lif" Frorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 54 (138, 159). Gr 294. soMPninn längia Bir 4: 129. " längdhe swa dödhin mz beskelikhet" ib 1: 32. " lib 2: 244, 3: 273. "MP 1: 99.
längia (længia)
2) fördröja, upskjuta. siin antswar gat han ey länger längt Al 215. " sina reso loot han äkke längia" ib 9106.
längia (længia)
1) förlänga sig, göra sig länGre. een stol twa dwärgha bära tha her mz längde sik thän litle man Fr 309.
längia (længia)
2) aflägsna sig. vm thu länge älla flärkar thik Fran os Bir 1: 223. " wärldinna thiänar längia sik (elongant se) Fram honom" ib 271. refl.
längia (længia)
1) förlängas. äpter henne (solens) gang längias daghane eller stäkkias MB 1: 66.
längia (længia)
2) aflägsna sig, aflägsnas. swa myklo länGra längis han Fran gudhz älskogha Ber 166. - JFr bort-, for-, Fram-längia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so längia may have also been written as længia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • längiä Bir 4: (Avt) 185. -ir, -de, -der),
  • längia sik ,
  • längias ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back