Langkniver

Old Swedish Dictionary - langkniver

Meaning of Old Swedish word "langkniver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langkniver
långknif, ss vapen nyttjad knif. bana vapen. .. SOm är yxe korda eller langh knyff SO 205. sijtter med swerd ixe langkniff eller daggare SGG 131. dömdes lasse nilisSOn. .. sin longh kniff ffri och igen eller och swa mange deninger SOm longh kniffuen är wärt BtFH 1: 138 (1507). " meth dragen swärdh ok dragna lanknifa" DD 1: 182 (1503, eft. aftr. hos Langebek).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • langh knyff. longh kniff (ack.). lanknifer),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᚴᚿᛁᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back