Langlikhet

Old Swedish Dictionary - langlikhet

Meaning of Old Swedish word "langlikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

langlikhet Old Swedish word can mean:

langlikhet
1) längd, utsträckning, i rum. vm nakor määlte hundradha foto iordh j langlikhet Bir 1: 382. ib 3: 112, 448.
langlikhet
2) längd, lång utsträckning i tid. wars härra rädoghe. .. skal gifhwa glädhi ok frygdh ok daghanna langlikhet Ber 9. ib 17.
langlikhet
3) tålamod, ståndaktighet. j hoxens langlikhet (in longamimitate) Ber 53.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚿᚵᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back