Länker

Old Swedish Dictionary - länker

Meaning of Old Swedish word "länker" (or lænker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

länker (lænker)
kedja, länk. vij öre for krampper oc lenke til bomen Skotteb 414 (1467-68, Kämn). gaffz jacob smed iij mark fför it fat jern j lenker STock Skb 157 (1520-21).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so länker may have also been written as lænker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lenckier SSkb 157 (1504-05). lengiar ib 155. länker Stock Skb 77 (1518-19), 157 (152021). lenker ib 76 (1518-19), 157 (1520-21). lenke Skotteb 414 (1467-68), Kämn)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back