Länkta

Old Swedish Dictionary - länkta

Meaning of Old Swedish word "länkta" (or lænkta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

länkta (lænkta)
längta. - opers. med dat. el. ack. honum länktadhe mykith ther äptir MP 5: 176. - refl. *länktas, längta. opers. med dat. el. ack the skole fördriffw timenn att them skall ey läncktas PMSkr 706. - Jfr äptir länkta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so länkta may have also been written as lænkta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back