Läntelika

Old Swedish Dictionary - läntelika

Meaning of Old Swedish word "läntelika" (or læntelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läntelika Old Swedish word can mean:

läntelika (læntelika)
1) småningom, efter hand. bör thik läntelika thz kloSTreno j gen gifwa ST 481. " hon liknas widh en niderfallande STadh ällir bygningh, hwilkin bradelika nidherfallir, ällir oc daghom meer läntelika nidherskridher the til han fallir mz allo" Su 353. mannen. .. skal tilböria aff nidhra tingom, at swa läntelika opgangandis maa han komma til gudelika tingha skodhan oc kynskap ib 23. ST 394. VKR 23. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 43. Su 281. MB 2: 136, 303. STerfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 251. - alt läntelika, d. s. l äth alt läntelika smaam och smaam aff sino ghdliko STränge lifwerne ST 155. " symon oc hans häär drogho alt länteliga äptir ä hwart the foro" MB 2: 267.
läntelika (læntelika)
2) varligen, varsamt, i smyg. huru klokleka oc länteleka thu nw freSTar mina ofulkomlikhet Su 105. henne läntelika gripa Lg 3: 308. " kom han sik läntelika fran thz folket" ib 309. ib 467.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läntelika may have also been written as læntelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -leka Su 105.
  • länteliga MB 2: 136, 267, 303.
  • lentelicha VKR 23.
  • lenteliga LfK 251 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚿᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back