Läpe

Old Swedish Dictionary - läpe

Meaning of Old Swedish word "läpe" (or læpe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läpe (læpe)
6), läpp. annar kinbensins ok läpans deel Bir 1: 69. " thäk ordh skulu vara j minom läpom" ib 3: 34. ib 1: 10, 68, 2: 15, 3: 136. MP 1: 197. LB 2: 69. Jfr lippe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läpe may have also been written as læpe

Alternative forms or notes:
  • läppe: -om MP 1: 197 ;
  • -omen Bir 1: 68.
  • leppa: -anar LB 2:
  • läpa dyr
  • -dör )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛕᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back