Läppadher

Old Swedish Dictionary - läppadher

Meaning of Old Swedish word "läppadher" (or læppadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läppadher (læppadher)
sammansatt af (olikfärgade) lappar? hafuande matelik klädhe ey mykyt lang oc siidh mz qvinno sidh ok ey mykyt stunt mz skämda gästa sidh ok ey läppadh älla onyttelica syndirskorin (nec sissuras velfsuras vestium dispendioas et vanas et inuiles) Bir 3: 475. Jfr lappadher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läppadher may have also been written as læppadher

Additional information: p. adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛕᛕᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back