Lar

Old Swedish Dictionary - lar

Meaning of Old Swedish word "lar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lar Old Swedish word can mean:

lar
L.
lar
1) lår på menniska. alla adror a lor och ben LB 6: 283. " söker hon annars lar" MD (S) 222. " thok hans brända ben ther thz laa. ok satte ater widh larit" Bil 424. - på häst. sla vp tua adro mällum lara Hästläkedom i AS 137. " screff frw ingeBorgh migh til om then störe folan. .. och sadhe til jertekne, ath han hadhe iii syö bladh pa lareth" FM 210 (1504).
lar
2) ben (från höften till foten). på men niska. en sot af hanom annat laret (crus) Bu 515. gat han sik ey (mz) fotum fram fört ok ey larum (amBulandi usum crura cum pediBus simul prohibebant) Bil 272. " bödh hanum bryta lar (crura) ok föther aff hugga" ib 255. " sundir bryta larin (crura) a thöm korsfäst" Bo 205. " at i hans laar älla hans been (crura) sundir brytin" ib 206.
Alternative forms or notes:
  • laar Bo 206 ; LB 8: 51.
  • lor ib 6: 283),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back