Läremästare

Old Swedish Dictionary - läremästare

Meaning of Old Swedish word "läremästare" (or læremæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läremästare (læremæstare)
läromästare, lärare. hennas läramästare Lg 3: 416. " äpterhfölia himerikes läramästara" Lgren. 1875.">LfK 49.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läremästare may have also been written as læremæstare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᚽᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back