Läsning

Old Swedish Dictionary - läsning

Meaning of Old Swedish word "läsning" (or læsning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läsning (læsning)
läsning. - liturgisk läsning. SvB 241 (sl. av 1400-t.). - stycke el. verk som läses. som the helgha kyrkia radhir oss j synne läsningh, minz oppa människia ath (o. s. v.) MP 5: 35. hwarfföre thänna läsningh kallas psaltare aff dauidz psaltara JMPs 452. - Jfr böna läsning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läsning may have also been written as læsning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back