Läte

Old Swedish Dictionary - läte

Meaning of Old Swedish word "läte" (or læte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läte Old Swedish word can mean:

läte (læte)
1) beteende, sätt att skicka sig, later. herra vadoyn hadhe önkelik lätä tha han flydde aff thz sträte Iv 748. " ther var badhe glädhi ok läte (trol. för fagher läte i enlighet med Cod. B)" ib 1997. ryghelik läte MD 98. " nokor oblyugh läte" Ber 256. swa läna the thik thin smälik läte Al 2118. " thetta är iw vnderlik läte" ib 7198. " älskade. .. sinna skumpan oc fafängo läte (discursibus inanibus atque jocis)" Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 177. yttre uppträdande, utstyrsel, utseende. satte sik a sins keysars säte mz eno keysarliko läte Al 3330. ptolemeus sat tha i hans säte Alt äpter Alexandri läte ib 7946.
läte (læte)
2) beteende sådant det framträder i ljud; låt, läte. " hördhe han. .. mykith bang ok angizslik läte" Iv 2479.
läte (læte)
3) tillstånd, förhållande? engen länchte i tolken läte RK 2: 5182. " beclagandes. .. the ömkelige läthe i schara är oc i domkiRKien" BSH 5: 435 (1511). - Jfr barna-, blidh-, bloþ-, blygh-, i-, il-, lös-, o-, til-, undir-läte, samt lat.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läte may have also been written as læte

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back