Lätlikhet

Old Swedish Dictionary - lätlikhet

Meaning of Old Swedish word "lätlikhet" (or lætlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lätlikhet Old Swedish word can mean:

lätlikhet (lætlikhet)
1) lätthet. " flyghir han höght j vädhrit for sina lätelikhet" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 207. " wädhrisins lättlikhet" ib 1: 263.
lätlikhet (lætlikhet)
2) mjukhet, behag. gudh. .. lustas ey i röstinna lättrelikhet (lenitatem) wtan i hiärtans mildhet Ber 228.
lätlikhet (lætlikhet)
3) mildhet. " gudz modhirs miskunnelika lätlikhet (lenitas misericordiæ)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 72. " lärin tholkin i lättelikhetz (lenitatis) anda" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 262.
lätlikhet (lætlikhet)
4) lättsinne ostadighet. fly wärldinna glädhi ok lätlikhet (levitatem) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 248. " lättelikhet j ordhom oc sidhom" ib 3: 309. KL 255. KVR VI. bortkasta alla sina förro synde ok fafängo ok lättelikhetir (levitates) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 458.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lätlikhet may have also been written as lætlikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lättelikhet KL 255 ; Bir 3: 309 ; Ber 228 ;
  • -hetz MP 2: 262: -hetir Bir 3: 458.
  • lättelikheth VKR VI.
  • lätelikhet Bir 2: 207.
  • -ir) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛏᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back