Ledhning

Old Swedish Dictionary - ledhning

Meaning of Old Swedish word "ledhning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ledhning
skydd, lejd. " tha sagdhe millasta modhren maria kom til mik tryggelika wndher mina ledningh oc feloghet" Lg 663. " wnne mik fri led-. ningh til ok fra ok i mit fri beholdh ighen" BSH 5: 555 (1516). Jfr inleþning.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ledhnigh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦᚼᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back