Leidhisker

Old Swedish Dictionary - leidhisker

Meaning of Old Swedish word "leidhisker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leidhisker
från Leiden. om kläde el. klädesplagg. eth par legirska husor ATb 1: 256 (1466). ib 2: 35 (1474), 323 (1488). STb 3: 222 (1495). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 269 (1495). - i tillnamn. leyske lasse ATb 3: 183 (1506). ib 184 (1506). STock Skb 93 (1518-19). mariet legerska laken ib 172 (1521-22). - n. kläde från Leiden. Priv f Sv ST 171 (1473, avskr.). Trolles Jb STenianus. Se Lg.">Bil 147 (1473, nyare avskr.). " ett STycke lesk och ett STycke alsk ib 151 (1474, d:o). "STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 56 (1480). " eth STycke brwnth leysk" ib 57 (1480). " eth STycke swartt leysk; x (10) alna brvnth leysk; vj (6) alna swartt leysk STb 1: 391 (1482). mattis. .. bekende sigh haffua vntfangit tet leysket aff anders" ib 4: 109 (1506). ib 5: 210 (1519). STock Skb 73 (1518). - STycke av leidiskt kläde. ath vtgiffua aff alder fförST xij öre aff hwart leydeST ok ameSTerdamST KT b 1. Skotteb 352 (1440, Borgm). tw alisk och eth legisk ATb 1: 391 (1472).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • leisker.
  • leysker.
  • leyesker. legisker: -a ATb 2: 35 (1474).
  • legersker: -a Stock Skb 172 (1521-22). legirsker: -a Atb 1: 256 (1466). n. leydest. ledzsth. leydisch. leidiske. leisk. leysk. lesk. legi(i)sk. legisth Linkbiblh 2: 211 (1523) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᛁᚦᚼᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back