Lekbrodhir

Old Swedish Dictionary - lekbrodhir

Meaning of Old Swedish word "lekbrodhir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lekbrodhir
lekbroder, i ett klosters brödraskap upptagen lekman. LfK 247. - särsk. i Vadstena kloster hVarest funnos jämte 13 prester och 4 messedjäknar 8 lekbröder. ware brödher, brodher hanis borquardzsson prester ok brodher joan magnusson leekbrodher BYH 1: 248 (1446). FH 3: 80 (1446). VKR 14, 70. TKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 23, 24, 5: 37, 39, 134. Vallius. 1845.">PM LXV. TK 270, 272.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • legh- TK 270, 272.
  • leek- LfK 247 ; FH 3: 80 (1446); BYH 1: 248 (1446); VKR 14, 70 ; Bir 4: 24, 5: 37, 39.
  • läk- ib 134),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᛒᚱᚮᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back