Lekfolk

Old Swedish Dictionary - lekfolk

Meaning of Old Swedish word "lekfolk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lekfolk
koll. " menniskor tillhörande folket el. menigheten, menniskor icke tillhörande det andliga ståndet, ostuderade menniskor, lekmän. lekfolket som eigh forstar sik callar kyndelmesso fore candelmesso" Bu 8. ib 3. Bir 2: 71, 4: (Avt) 178. hwaske klärka älla lekfolk JP 40. ib 41.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᚠᚮᛚᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
➞ See all works cited in the dictionary

Back