Leon

Old Swedish Dictionary - leon

Meaning of Old Swedish word "leon" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leon
m. och f. swa frälsedhe mwsen leyändet med lislä makt och godhom wilia Thomas Varningsbref 3 (1436). haffuer jak vnt och giffuit honum til wapn och hiemltekn een swart swalä vtinnen ith röt fiäld och pa hielmen halffdelen aff lit blat leon SvSkr 1: 36 (1482).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leghon Prosadikter (Joan prest) 345). best. leyändet Thomas Varningsbref 3 (1436) ),
  • *leona liknilse ,
  • *leona släkte ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
➞ See all works cited in the dictionary

Back