Ler

Old Swedish Dictionary - ler

Meaning of Old Swedish word "ler" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ler
lera. item karren, som lereth trampade och halp mwremestare[n] en öre HLG 2: 62 (1518). ib. gööd lerana tiokt oc sanden tunt Brasks Cal 267. PMSkr 620 (avskr.). Jfr bla-, hvit-, klök-, mo-, spik-, späk-, tigh-ler samt bla-, spik-lera.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leer.
  • lär Skotteb 402 (1465-66, Kämn) ),
  • *lera ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back