Leva

Old Swedish Dictionary - leva

Meaning of Old Swedish word "leva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leva
L 1) lämna, lämna kvar, lämna övrig, låta vara. tha leeff ok stenhg vtan fore, alla lösä thanka J Buddes b 170. aff thet gamble skotthet j föraaret leffdes Stock Skb 114 (1519). " thät är alt til wärlz lewa, höghfärdh oc rosn Hel Män 131. - Jfr ater-, bort-leva. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • leffdes Stock Skb 114 (1519). imperat. leeff J Buddes b 170 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back