Leverera

Old Swedish Dictionary - leverera

Meaning of Old Swedish word "leverera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leverera Old Swedish word can mean:

leverera
Se Sdw 2: 1259.
leverera
1) leverera, lämna, överlämna. " lhans gulssmet. .. lefferadä och oplot. .. jth sith STenhus STb 5: 4 (1514). "ib 5 (1514) , 38, 42 (1515). leffrerade och oploth. .. clauss raadke. .. sith hussz och liggiande grwnd HLG 3: 153 (1512). ib 154 (1520) , 157 (1528).
leverera
2) leverera, utföra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • leffrera.
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚠᚽᚱᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back