Lik

Old Swedish Dictionary - lik

Meaning of Old Swedish word "lik" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lik Old Swedish word can mean:

lik
eg. kropp.
lik
1) skepnad, hamn, liknelse. teþes þöm en leþar i blamans like STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 208. rädhelict diur. . hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alft j häST like STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 404. " thän häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ande j duwo like syntes" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 295. " thw saat thäs dödha munksins siäl. . j STiärno like" ib 3: 84. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 102. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 792. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 54, 55, 57. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 92. MB 1: 226, 2: 403. ST 115. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 31, 46. " wil iak mz honum til thik ga i antigoni like (d. v. s. så att jag föreSTäller A.)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7924. ib 7974. På STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla dessa STällen, hvareST like föregås af prep. i, bör det kanske föras till ett like, n.; jFr Isl. líki.
lik
2) utseende. " ii hans husFru ham bþe a växt ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþom lik ok tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alan ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom latom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19. " vardh han var eet litith fotspor STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt äpter manna likä (af samma utseende som menniskors fotspår)" Fr 127. funno. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla daggena fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alna j cors like (i geSTSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alten el. formen af ett kors) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 318. funnu the. .. blodh(z) dropan fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alin j kors like ib. gudh then riike tegh skop äpter sine liike (STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bild) MD 20. De fyra siSTn. språkprofven kunna föras till ett like, n.
lik
3) lik. " lik. .. jorþä" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). ib 562 (1346), 563. varþe þera lik ospiällaþ STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 527. ib 14, 124, 151, 166. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 473. Iv 906. RK 1: 4430. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3407, 3595. - JFr gaSTa lik.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liik SD 5: 562 (1346), 563; RK 1: 4430 ; Al 3407 ; ST 115 ;
  • -e MD 20.
  • lyck: lycket SO 84.
  • lych: lychsens ib),
  • liks klädhe
  • liikx- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back