Like

Old Swedish Dictionary - like

Meaning of Old Swedish word "like" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

like
like, jämlike, make, den som är lik el. jämgod. om personer. en iomFrv liike (en som Var lik en jungFru) MD 8. siäldhan finz nu hans like Lg.">Bil 884. " hon hawer änga Frw sin lika" MB 1: 397. " thu star nu som thik ok thinom likom höfwis" Bo 190. " til örlögh är ängin thin like" Al 2053. " til byrdh matte hon ey Vara thin likä" Fl 446. MB 1: 159, 238. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 267, 289, 3: 85. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1125. RK 1: 3435. Al 1601, 2070, 2098, 3586. Lg 293. MB 2: 245. " bade riddare ok riddare like" RK 1: 90. mange riddara ok riddara like ib 2797 ; " jFr note, viþerlike. - om ting. likamen. .. [aFlar] aff sik om sidher sinna natwra lika" MB 1: 108. " the kapor Varo dyra ok vnderlika man finder äkke thera lika" Fr 2994. ib 2990. Al 8134. " swa stor iordöön wart. hwilkars like Aldrigh Var sidhan folk kom paa iordena" MB 2: 358. ib 245. " seen hwilket eth vnderligit diwr ther löper. thäslike hawer iach Aldrik förre seet" Va 24. - JFr iäm-, viþer-like.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liike.
  • lik (i rimslut) Fr 2990. liik (i rimslut) Al 2070, 2098, 3586, 8134),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back