Liker

Old Swedish Dictionary - liker

Meaning of Old Swedish word "liker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liker Old Swedish word can mean:

liker
L.
liker
1) lik. med dat. maþar är manne likaSTar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 145. ängt änlite är andro STröm. 1868--70.">Sua lict. at eigh är huart andro nokot olikt ib. " likare asna än mäSTara" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 331. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 193. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 112. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 51, 2: 108. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 40. hwar är sinne gawo likeer GO 259. ib 218. " thätta oc tholkit mera thässo likt" Bo 15. " ey är Alt thz sant ther sanno är likt" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 21 (51, 22). " är ey thz lika sanno, at swa hawer warith" MB 1: 88. ib 94. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 260. köpto the twa tutil dufwo. älla twa swo vnga. .. ok. .. är väl sanno likt at thz Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varo dwfwo vnga Bo 6. " synis oc väl sannolikt at han annorledhis saa sik fore i thässe mAltidhinne än miraculo" ib 50. ib 23, 241. - med prep. vidh. mine vini äru like vidh bij STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 169. ib 1: 293, 3: 427. " eth belethe lyk (för lykt) wiidh mik. .. i Allom lydhamothom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 120. med prep. til. ther likare Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var til trol än man Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 679.
liker
2) jämlik, jämGOd, lika STor, lika betydlig. med prep. vidh. jwdhana. .. loffwar han nw lika (æquAles) göra wedh atheniensos MB 2: 307. " at hon (ɔ: thins änlitis grymhet) lik synes widh hälffwittis pinor" STröm. 1868--70.">Su 96. drukinskaper. .. räknas lik widh mandrap hordom och skörlifnadh Ber 87.
liker
3) lika, enahand. " mz like nyttelikhet (endem effectu)" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 114. " vi hanom. .. lican smak" ib 3: 68. " till gifua ok sälia äru the likä (lika Berättigade)" STadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 72 (kan äfven föras till lika, adj.).
liker
4) lika mycken , motsAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varnde, i samma proportion. hwar man. .. scAl likt vpbära hwart aar äfte þy. som hans huwuþgäld tilsigher SD 5: 562 (1346). - göra likt, gifAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va GOdtgörelse (för), försona. göri likt fore siin brut STycken på Forn Svenska.">PfN 138. " ther til han hawer likt giort ib. "
liker
5) rättvis, tillbörlig. " än swa þykter likt" SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). " thykte thöm thät Allom rät ok likt wara" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 36 (1426). " thz är likt thoktigh wptaka som han wtgiwer" GO 793. " hwar Bonde göre widh annan liikt" STadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 71. " göre sinom thinGOm rät ok likt (uppfylle sina pligter)" Al 2732. - rättvis, redlig. som like höwidzmän SD NS 1: 297 (1403).
liker
6) sannolik, liklig. thykker mik thz waa liikt MD 100. " thz är likt at han är mAlata" MB 1: 361. " ey är ther liikt til" ib 408. tha war ok likare til friidh ´STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3407. sagdhe sik engin then wita j sinom gardh, ther til ware likir (hvilken det kunde antagas gälla) ST 59. mik tykker thik Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vara ther til lika (det synes mig, att sådant kan väntas af dig) Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1210.
liker
7) lämplig; ändamålsenlig, GOd. sigh thz mik hwath liSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSt här om tha thykker tik Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5438. Al 10234. BSH 4: 10 (1471).
liker
8) = iämn 9? Alla wra Bopäninga, the rörans ärw, licha hAlfua (jämt hälften af Alla våra rörliga BohagSTing?) SD NS 2: 12 (1408). - n. likt, adv. väl, noga? skodha thik wäl iämpt ok liikt Al 4796. " gathe jak thetta wäghit swa liikt at engin sagde at jak haffde vreth" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1809.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • liiker.
  • lyker: lyk Lg 3: 120 ;
  • lykest BSH 4: 10 (1471),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back