Liksto

Old Swedish Dictionary - liksto

Meaning of Old Swedish word "liksto" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liksto
L. = likstol. atth prester haffua schal lichstho epter huan dödan Gummerus Syn-stat 37 (1425, avskr.). VKU 18 (1554). Jfr liks sto.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lichstho )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛋᛏᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back