Likstol

Old Swedish Dictionary - likstol

Meaning of Old Swedish word "likstol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likstol
likstol. " dömdes then helge kirkiö iij m. wtaff erich luntia for clin ibidem legerstadh och presten !UDDA_TECKEN? [1/2] m. för sin likstol aff henne trediunge" BtFH 1: 137 (1507). Jfr liksto.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛋᛏᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back