Lima

Old Swedish Dictionary - lima

Meaning of Old Swedish word "lima" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lima
piska, gissla. lath iag mith folk sig scriptha och lyma RK 3: 4746. latum alle waar bak at lima MD 383.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lyma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back