Lin

Old Swedish Dictionary - lin

Meaning of Old Swedish word "lin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lin Old Swedish word can mean:

lin
1) len, fin, mjuk, slät. KLemming. 1862.">Aller likamen skKLemming. 1862.">Al wara blöter oc lin at föla mz KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 79. hon (ɔ: rosin) är. . liin at hanna (lenis tactu) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 66. " at haua thz KLädhe näst kroppenom som lät är ok lint" ib 3: 373. ib 1: 43, 223, 287, 2: 100. " mz syna lyna händer" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 564. esau är KLemming. 1862.">Alder lodhin oc iak hawer linna (Co.d B liman 547) harund KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 213. - smidig. KLemming. 1862.">Alt ridderskap skKLemming. 1862.">Al man them känna tha the ära vnga ok lina KLemming. 1862.">Al 4753.
lin
2) uppmjukande? behaglig? smorþes äpte saran värk mz sötom smyrilsom ok linum Bu 515.
lin
3) mild, lindrig, lätt. mz blidhom ordhom oc linom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 271. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 98. " mz line til tKLemming. 1862.">Alan" ib 5: 100. " vardhir sorghin nakat mindre ok linare" ib 2: 255. " gör linare thina hardha doma" Bil 125. " hwilkins wk som lint är" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 108. " KLemming. 1862.">Alt thiänar honom iämpt swa lint som strijt (tam adversa quam prospera)" ib 66. " kände the godha systren. .. syna sooth lynare" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 582. Su 32, 38.
lin
4) saktmodig, stilla, the ärw. .. rolike linj (lenes) sävi KL 182. " the äru lini (lenes) j tholomodhena" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 67.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • liin. lyn: lyna Lg 3: 561 ;
  • lynare ib 582.
  • len: lenare Su 32, 38.
  • linna MB 1: 213 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back