List

Old Swedish Dictionary - list

Meaning of Old Swedish word "list" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

list Old Swedish word can mean:

list
och n.? (Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1537) ]Isl. lsit]
list
1) skicklighet, färDighet, konstfärDighet, konst. thz tiäl var giort mz list ok sinne Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 2944. " iärnlänkior varo ther Lg.">Bundna fore mz mykith list ok fögha sin" ib 1537. Iv 350. Al 4588, 4068. " giordh mz fögho list" ib 3400. ib 4579. Fl 1009. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 386. " wil jach en mz listh ok maneth thegh winna" Di 259. - pl. then sten war thiit mz listom förth Iv 339. " iak vil mz lister fögha thz swa" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 2129. " hafuer iak thöm mz lister fangith" Iv 315. viker vndan mz fögha liste thiit han hertughin hAlda viste Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 577.
list
2) konst, idrott, lärdomsgren. tha hafdho the nwmith the list ther the willo MB 1: 119. " i Alzskyns gerningom oc listom oc konstom ib 445. marha lister (Cod. A konster 456) oc smidhe hörir til hwsa gärdh" ib (Cod. B) 563. wardh. .. wis mästare j Allum listum Lg.">Bilö 348.
list
3) klokhet, list, svek, konstgrepp. oftast i pl. mz sinne list var härra dref atar Diuulen mz sinne list (ars Diaboli deluDitur arte Christi) Lg.">Bu 206. MB 1: 223. " eigh war läät lätha þöm af fäþperssens siþum vtan mäþ listom" Lg.">Bu 9. " thu skAl. .. läggia mik fore nakar radh mz thina kloka lista" Iv 5443. ib 4874. " han Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fresadhe til mz Alla lista" Al 5459. " Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frestadhe han mz Allom listom" MB 1: 425. Lg 34: 451. " thz var tho komith til aff listä" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1992. " fore sina fAlska lista" ib 692. " vtan Alla argha liste ok Al hielpä redä" SD NS 1: 61 (140+1). hans liisth war full mz swik RK 3: 3267. " mz swik och liisth är jak beesnardher" ib 1452. - (?) jach kom ey her at tolik liste thz jac menar sa mykit mista RK 2: 7032.
list
4) utväg, sätt? han tok sik n een annan list Iv 2398. " tenkte the the liste" RK 2: 3192. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr bok-, boka-, läkedoms-, natura-, snille-, troldoms-list.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liisth.
  • -ir. i rimslut: lista Iv 350, 4874, 5443 ; Fr 662 ; Al 4579, 5459.
  • listä Fr 1992. liste ib 577; RK 2: 3192, 7032. Af dessa former kan dock merednels icke bestämdt slutas hvilken numerus är åsyftad),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back