Lit

Old Swedish Dictionary - lit

Meaning of Old Swedish word "lit" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lit Old Swedish word can mean:

lit
coh n. (MD 114)
lit
1) det hvarmed man kan vara nöjd. i godhe godha lit (jFr Isl. til goðrar hlítar, at goðri hlít), tillräckligt, i ymnighet, rikligen han fik tha folk i godha liit RK 1: 3261. fingo. .. örss ok gangara i gode liit ib 3516 ib 1950, 2731.
lit
2) lit, förtroende. " a ängin man tha hafdhe han liit" Iv 2474. " alle the konunga thu hafuir aliit (för a liit)" Fr 2872. " enä jumFrv kallar hon til sik ther hon hafdhe liith pa" ib 2303. " fik sit land aff hände enom herra ther. .. han hafdhe godha liit op a" ib 3097. " ther sether fulkompna lith oppa" BSH 4: 252 (1500). " ther sether och fwl thro och lith till ib. "HSH 20: 111 (1507), 121 (1507). hade thu. .. ey tith liith thil wärldenne jath (för sath?) MD 114. till them iag satte myn största liith RK 3: (sista forts.) 6133. JFr alit.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back