Liþ

Old Swedish Dictionary - liþ

Meaning of Old Swedish word "liþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liþ
hjälp, undsättning. then lete lith, thr liten hauer kniwen KS 82 (204, 90). Jfr gango-, o-lidh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lith )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back