Liuflikhet

Old Swedish Dictionary - liuflikhet

Meaning of Old Swedish word "liuflikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liuflikhet Old Swedish word can mean:

liuflikhet
1) älsklighet. " " Lg 3: 33.
liuflikhet
2) mildhet, vänlighet, godhet. hulke han beuiste. .. swa stora lioflikhet (familiaratem) Bo 72. " sagdho the. .. mz store glädhi ok lioflikhet (cum magna jucundiate)" ib 248.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liwffwelekhet Lg 3: 33.
  • lioflikhet Bo 72, 248),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᚠᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back