Liughnelder

Old Swedish Dictionary - liughnelder

Meaning of Old Swedish word "liughnelder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liughnelder
ljungeld, blixt. " slo lyghn elder aff himnum" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 424. " do for lygn eld" ib 464. " tha hördhis wars herra baswner rädhelikir thordyn oc blusande lyghnelder" MB 1: 330. " lyngh ellen tändhes i hans ladhw" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 703. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 238, 250. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 39, 40, 54, 72, 127. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 316, (Cod. D) 379. MB 1: 122. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221, 263, 3: 145. STephens. 1849.">Iv 5393. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 419, 10335, 10338. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7366. ST 115, 126. MB 2: 311, 339. Di 78, 132. MD 338. Jfr lyghne-, lyghno-elder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • liugn elder: -eldin Bir 1: 221. lyugn elder: -eld ib 263. " liung elder: -eldenom" Bil 238.
 • liwngelder: -el RK 2: 7336. " liwng eld" Di 78, 132, liwngelld MD 338.
 • lyungeldir ST 115.
 • lywngeldher: -eldha MB 2: 339. " liongn eld" Al 10335.
 • liongneld ib 10338.
 • lyongeldir ST 126. liongh elder: -eld MB 2: 311.
 • lyghnelder ib 1: 330. lyghn elder Bil 424 ; MB 1: 122 ;
 • -eld Iv 5393. lygn eldir Gr 316 ;
 • -eld Bil 464 ; Bir 3: 145.
 • lygneldir KL 54 ;
 • -eld ib 39, 72, 127 ;
 • -eldenom ib 40.
 • lyghneel Al 419. " lynghn elder" Bil 250.
 • lyngh elder: -ellen Lg 3: 703.
 • lyngäldir Gr (Cod. D) 379),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᚵᚼᚿᚽᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back