Liuta

Old Swedish Dictionary - liuta

Meaning of Old Swedish word "liuta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liuta Old Swedish word can mean:

liuta
L.
liuta
1) få genom lott, få på sin lott. iherusAlem som löt i skipte beniamins släkt MB 1: 267.
liuta
2) få, lida, ljuta. gör hände men þät hovoþet liutar Bu 74. " som skadan löth" RK 1: 473. Iv 763. " hafuer huar skadhan som liuther" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 9 (21, 9). ib 79 (194, 86). dödhen liwtha RK 2: 2687. Al 8960. MD 17, (S) 226.
liuta
3) nå. Alexander näplika landith lööt Al 2347.
liuta
4) få, komma (att). med inf. then som är thridhi planeta äpter honum mz omgangina räkning om kring, han liwter ater byria oc nämpna äpter sik siäwom nästa daghin MB 1: 71.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lyta L.
  • lööt.
  • lutith" Al 8960),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back