Liverne

Old Swedish Dictionary - liverne

Meaning of Old Swedish word "liverne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liverne Old Swedish word can mean:

liverne
1) lif. " fulkompnade väl sit lifwerne til han ändade thz mz hederlico martirio (ormans et implens dies Suos usque ad conSummationem vitæ per illustre martirium)" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 884. " hulkins lifwrirne som än var mykyt thorftelikit kirkionne" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 131. " liff och leffwerne velie wij woge för edert herrdöme HSh 20: 138 (1507). "
liverne
2) lif ss föremål för beskrifning, lefnadshistoria. som vi finnom i hans liurine oc gärningom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11. " sancti bricci häFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga lifwerne" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 635. ib 437, 586.
liverne
3) lefverne, lefnad, lefnadssätt. mz sino häFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha lifwerne Pa 4. fulkomlikit lifwerne KL 183. hulkins lifwirne vi viKLiom först oc Främst föFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia i dygdhomen KLemning. 1860. SFSS.">Bo 130. " thän som i andelico liuärne är ib 28. vmuände sik aff. .. kötzsins lustelica lifnadh til andelikit ok fulkomplikit liuärne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 276. thässe thry liuernin jomFrudomsins änkiodomsins oc hionKLemming. 1862.">Alagsins ib 2: 102. " at bäggias liffwernen badhe a actiue oc contempKLemming. 1862.">Altive skälika böner täkkias gudhi" Su 316. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 883. Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 3 (6, 3), 4 (7, 4), 13 (30, 13), 14 (31 14), 14 (34, 15). KLemming. 1862.">Al 6531. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 303, 304, 254, 366, 3: 27, 407. Su 71, 252. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 44. Gers Frest 28.
liverne
4) förening af dem som lefva efter samma KLosterregel, orden. äst thu intakin i thetta liuärne KL 255. " renliues män aff flerom liuärnom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 407. " sancti bernardi orden ok liwerne" SD S 2: 228 )1409). - JFr arvodhis-, dygdha-, ensätu-, hionKLemming. 1862.">Alags-, hörro-, iungFru-, KLoster-, manna-, munka-, nunno-, ren lifnads-, renlive-, renlivis-, riddarskaps-, södha-, ängla-liverne.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • liurine.
 • lifwrine.
 • liwarne: -et KS 3 (6, 3) ; -eth ib.
 • liuärne KL 255 ; Bo 28 ; Bir 3: 27, 276 ;
 • -om ib 407 ;
 • -et KS 3 (6, 3).
 • lifwärne KL 183.
 • leffwrne Gers Frest 28.
 • lefuerne KS 3 (6, 3), 13 (30, 13).
 • leffwärne: -et Su 71.
 • lifwirnesins Bir 1: 303.
 • lifwärnsins ib 351. " liffwersins för liffwernesins" Su 252 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᚽᚱᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back