Lodhbyssa

Old Swedish Dictionary - lodhbyssa

Meaning of Old Swedish word "lodhbyssa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lodhbyssa
lodbössa. " i blandh swänske waare lodhbyssor VC [500] än meer" RK 3: 3997. " iiij kammarebyssor. .. item vj loodhbyssor Stuffe, Skandinavien under unionstiden, 2 uppl. s. 285 (1444). vj lot bysser" FM 76 (1483, daniserande) iij lotbysser ib 77. BSH 4: 296 (1501) , 5: 480 (1511).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • loodh-.
  • lotbysse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚦᚼᛒᛦᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back