Loflika

Old Swedish Dictionary - loflika

Meaning of Old Swedish word "loflika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

loflika Old Swedish word can mean:

loflika
L.
loflika
1) lofligen, på ett lofligt el. tillåtligt sätt, med lof el. tillåtelse, fritt, utan hinder. biscuper rujdhe loflichä iwer land till war mädh XXX hästum SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1314, nyare afskr.), 480 (1345, nyare afskr.). ey. .. swa ilt at han an thz ey mangom sinom godhom winom loflika at agha MB 1: 253. " hulkin som ey forma älla vil wara iomfrv han ma tha loflika wara j hionalghi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 114. naar. .. tholkin time är, at the (KLostersystrarna) magho loflika ärffuodha ib 4: 35. KL 105. Berg. I Småstycken på Forn Svenska.">PfN 137. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 78, 364. VKR 78. " at. .. skört liuärne (näml. skulle) thäs loflicare (med så mycket större frihet) jdhnas" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 468. Jfr oloflika.
loflika
2) på ett lofvärdt el. Berömligt sätt. vilia. .. ey loflica (laudabiliter) lifwa KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 230. ib 1: 346, 3: 321. Ber 206.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • loflichä.
  • lofleka PfN 137.
  • loflekä SD 5: 480 (1345, nyare afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back