Löker

Old Swedish Dictionary - löker

Meaning of Old Swedish word "löker" (or løker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löker (løker)
lök. "rödher lökker wäxer aff fröno" PMSkr 352. - koll. jtem öre for löck Skotteb 425 (1468-69, Kämn). - Jfr klof-pur-, skapta-löker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löker may have also been written as løker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • löck Skotteb 410 (1466-67, Kämn). ib 425 (1468-69, d:o), 441 (1469-70, d:)),
  • *löka frö ,
  • *löka rot ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back