Lokka

Old Swedish Dictionary - lokka

Meaning of Old Swedish word "lokka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lokka
locka, draga. "þu luka salogha dara fra sinom rättom härra mz falsom iattom" Bu 21. " hwi lokkar thu mina riddara thinum konunge til handa" Bil 125. " at lokka til sik somlica mz blidhe lofwan" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 76. MB 2: 278. " at myn drengh skulde haffua stulit ok lockat honom tedhan fron ider" FM 488 (1510). " om min drengh hade honom luckat eller tubbat" ib 489. - locka, påä¨ ett vänligt sätt förm+ el. öfvetala. vänte han gita lucat þän han gat eigh cuscat Bu 491. ib 501. gatu luccat oc mutat thwa preste som gömde sancti marci skrin at the läto them lönlika föra sancti marci ben til wänachi Bil 250. " lokkadhe han altidh till wärra (ad deteriora semper instigans)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 252. ib 2: 249. - locka, på ett vänligt sätt söka förmå el. öfvertala. lukaþe þöm först biþom orþom Bu 524. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 338. lukkadho han först blidhum ordhum them a hender ganga Pa 21. " tok at luka felicianum tel afguþa dyrk" Bu 528. " til iomfrudomin lokkas thu (invitaris) oc til ödhmiuktinna nödhgas thu" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. " lukka han til skörlifnadh" KL 62. Bu 511.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • lukka KL 62 ; MB 2: 278 ; LB 5: 81 ;
 • -adho Pa 21.
 • lucca: -at Bu 491 ; Bil 250.
 • lucka Bu 511 ;
 • -at FM 489 (1510).
 • lukca: -at Bu 501 ;
 • -aþe ib 524.
 • luka Bu 21 (
 • -ar ,
 • -aþe ,
 • -aþer.
 • lokka fram , framkalla, framdrifva. hon (ɔ: dill).. . drukkin lokka fram watn (Macer: provocat urinas) LB 5: 80. lukka fram lönlik siukdom ib 81. Jfr fram lokka.
 • lokka ut , locka ut, förmå att gå ut. sändo the twa mölia til kirionna at lokka wt hona til thera Bil 877. Jfr utlokkka. - Jfr til-, und-lokka, samt olokkadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back