Lönlika

Old Swedish Dictionary - lönlika

Meaning of Old Swedish word "lönlika" (or lønlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lönlika (lønlika)
lönligen. " hemligen, i hemlighet. iak är lönlika fäst ihesu christo tel renliues" Lg.">Bu 143. " at fly faþur ok frändar lönleka ib. brödhit war honom lönlika Lg.">Burit" Lg.">Bil 103. SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). Lg.">Bu 30, 102, 503. Lg.">Bil 52, 251, 556. MB 1: 189. KL 41, 293. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 196, 318, 2: 301. KLemming. 1862.">Al 8537. RK 3: 1484, (sista forts.) 4243. MB 2: 281. MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 183. BSH 3: 154 (1464, samt. afskr.). Lg 436, 3: 599, 600. LB 5: 81.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lönlika may have also been written as lønlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lönleka Bu 30, 102, 143 ; Ansg 183.
  • lönleca Bu 503.
  • lönliga MB 2: 281 ; RK 3: 1484.
  • lonlega ib (sista forts.) 4243.
  • lönlikan Lg 436.
  • lönlekan ib 3: 599, 600.
  • lönglighe BSH 3: 154 (1464, samt. afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back