Lop

Old Swedish Dictionary - lop

Meaning of Old Swedish word "lop" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lop Old Swedish word can mean:

lop
1) lopp, språng. " the waro swa raska ij thera lop" Al 5607. ib 9358. " at höra ok skodha hundana lopp ok Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diuranna" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 275. ib 4: (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt) 274. Al 7364. " war thz et Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dighert lop, tha gudz son kom aff högxsto himerike nidher i iordhrike i eno öghna bragdhe" MB 1: 266.
lop
2) lopp, gång, rörelse. thw lot swa drikka nilum flodh at hon aff sino lupi stodh Al 6664. " aff bldozsens lup" LB 5: 293. manans lup ib 292. " stiärnarne bliffwanis j sith lopp oc skipilsom (in orBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dine et cursu suo)" MB 2: 82.
lop
3) lopp, förloppn utveckling, förhållande. jak atnwardha i tina hendher mith liiffs loph oc vthgangh VNB 15. " wärlslighe tingha lop oc ändelygt" Ber 288. wärdlenas lop PM XXVI. - Jfr for-, fram-, gatu-, hästa-, ivir-, ut-, vatn-, vädhio-lop, äfvensom löp.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • loph.
  • lopp.
  • lup LB 5: 292, 293 ;
  • lupi Bir 4: (Dikt) 274; Al 6664),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back