Löp

Old Swedish Dictionary - löp

Meaning of Old Swedish word "löp" (or løp) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löp (løp)
the kifwa aff thins blodz löpe (trol. för köpe) Bir 2: 190. Jfr at-, bruþ-, ut-löp, äfvensom lop.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löp may have also been written as løp

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back