Löpe

Old Swedish Dictionary - löpe

Meaning of Old Swedish word "löpe" (or løpe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löpe (løpe)
korg. "vardh han vtlätin vm murin j enom löp (sporta)" Bir 3: 169. köpa margha stora ok sma löpa Fl 1297. ib 1302, 1307, 1329, 1333. - ss mått- (el. vigt-)bestämning: löp. hundradha löpa (cados) olio MP 1: 240. " pliktom wi os tel ath giwa klostreno arlika aars twa löpa smör tel reth landgille" SD NS 1: 435 (1405). " en war gardh som skyllar en löp smör" ib 2: 51 (1408). 9 löpa smör BtFH 1: 313 (1413, Joh. Bures utdr.). 1 löp smör ib. - Jfr säþa löper.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löpe may have also been written as løpe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • löper
  • löps bol

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛕᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back