Löslika

Old Swedish Dictionary - löslika

Meaning of Old Swedish word "löslika" (or løslika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löslika Old Swedish word can mean:

löslika (løslika)
1) lättsinnigt. thu skalt ekke löslika (ficte) wthan sannelika (veraliter) thänkia thik sta i gudhz asyn SkrtUppb 70. " thy är ey löslika aktandis hwilke som wthwälyas thär til PMskr 125. "
löslika (løslika)
2) löst, icke fast. thet war got rogmyöl wtan thet war lözliga pakkat ATb 1: 147 (1461).
löslika (løslika)
3) löst, ostadigt. " ey thorff thu swa vndra a mik hwi jak (ɔ: en gamal käring som gick "som thän a styltom gaar") swa löslik staar" SvRimd 43.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löslika may have also been written as løslika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lözliga ATb 1: 147 (1461)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back