Losning

Old Swedish Dictionary - losning

Meaning of Old Swedish word "losning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

losning
2) lösande, inlösande. " gifuer iagh them fulla macht them (ɔ godsen) anama, styra och rådha. .. och allledes skipa til min skulld, gåfwo, och testamentz lossningh Bjärka-.Säby 358 (1384, senare avskr.). 3) avlösning? lösen? iak forbywdir tek föra folkit aff markenne vtan them som losningh haffuir för seg" ATb 2: 93 (1476). - Jfr islösning samt lösning.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lossningh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back