Lösning

Old Swedish Dictionary - lösning

Meaning of Old Swedish word "lösning" (or løsning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lösning Old Swedish word can mean:

lösning (løsning)
L.
lösning (løsning)
1) lösande, inlösande. " är och i sama godze for vars kereste modher moders. .. lägerstadh oc testament xxx maRKer som han (för hon) gaff sitjh yterste ärfuingom til losningh" FH 3: 126 (1448). hafuer. .. jac. .. vpbudit oc lyst mynom nästom arfuom myna jordh j viala til lösningh ib 5: 110 (1487).
lösning (løsning)
2) lösen, lösepenning. skal. .. engen fogeth eller ämbetisman tha hafue makt ath taga före toll clädhe, salt, humbla äller nakra andra wara äller annan lösningh, wtan silff BtRK 324 (1483, orig.). - Jfr af-, ben-, for-, husa-lösning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lösning may have also been written as løsning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • losningh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back