Lughn

Old Swedish Dictionary - lughn

Meaning of Old Swedish word "lughn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lughn Old Swedish word can mean:

lughn
1) lugn, vindstilla, ward lughn epte stridhan storm Pa 22. " the foro aff haffuit oc vp i mäle bade i lugne ok swa i äle" RK 1: 477. " swa stoort lugn wardh i watneno" Lg 3: 258. Bo (Cod. B) 341. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 61. RK 1: 1513. Lg 1016, 3: 48, 214, 357.
lughn
2) lugn, ro, fred. skulu thessin fornempda land. .. i lughne ok i fridhe warä BSH 1: 133 (1371).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lugn RK 1: 1513 ; Lg 1016, 3: 214, 258, 357.
  • lungn Bo (Cod. B) 341.
  • lwnghn Lg 3: 48),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back